Vrouwelijke genitaliën

Kweek

De kweek wordt standaard beoordeeld op groei vanCandida spp., Neisseria gonorrhoeaeen overmatige groei van Gardnerella vaginalis en/of anaërobe bacteriën.

Bij zwangeren wordt de kweek ook specifiek op groep B streptococcen beoordeeld.

Bij aanhoudende klachten na behandeling voor Neisseria gonorrhoeae of indien wordt afgeweken van de eerste keus behandeling bij Neisseria gonorrhoeae middels ceftriaxon dient een kweek met resistentiebepaling te worden verricht.

Indicatie
Aantonen van pathogene (N. gonorrhoeae) en potentieel pathogene bacteriën/gisten (Gardnerella, Actinomyces, e.a.) in verschillende patiëntenmaterialen afgenomen uit de genitaalstreek.
Deelgebied
Bacteriologie/mycologie
Doorlooptijd
Kweek: 2-5 werkdagen
Materiaal
Uitstrijk cervix, urethra, vagina in transportmedium
Afnamemateriaal
ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Bewaarcondities
Koelkast, max. 96 uur
Referentiewaarden
Geen pathogene micro-organismen, geen gisten en geen hemolytische streptococcen groep B
Opmerkingen
Bij verdenking op Gonorroe en/of Chlamydia trachomatis ook materiaal voor PCR (afnamemateriaal G) afnemen.
Afnameinstructies

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401