Erkenning – Accreditatie – Kwaliteit – GDPR

Erkenning

Het laboratorium beschikt over een WIV erkenning vereist door de Belgische wetgeving. Op deze wijze wordt beantwoord aan het Koninklijk Besluit van 3 december 1999, waardoor de patiënt kan genieten van terugbetaling van geneeskundige verzorging door de Sociale Zekerheid.

Accreditatie

Ons laboratorium behoort tot de eerste Belgische laboratoria die het BELAC-certificaat (Nr. 063-MED) behaalden. Hierdoor voldoet het aan de Europese norm ISO 15189.

Deze accreditatie omvat de verschillende domeinen van klinische biologie:

  • Hematologie en stolling
  • Klinische chemie
  • Immunologie
  • Serologie
  • Microbiologie

De volledige lijst met analyses waarop deze accreditatie betrekking heeft, kan u hier consulteren. BELAC maakt deel uit van de Europese koepelorganisatie EA (European Cooperation for Accreditation of Laboratories).

Kwaliteit

Het kwaliteitssysteem van ons laboratorium heeft als doel de procesbeheersing en de kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren. Het laboratorium werkt hiervoor met:

  • bevoegd personeel die voortdurend worden bijgeschoold. Dit zowel op wetenschappelijk als op technologisch vlak.
  • zorgvuldig geselecteerde apparatuur en methoden voor het produceren van betrouwbare onderzoeksresultaten.
  • traceerbaarheid van alle uitgevoerd handelingen en procedures.
  • met respect voor hygiëne en veiligheid.

Het laboratorium houdt rekening met de medische eisen en tevredenheid van de artsen die met ons samenwerken. 

Heeft u opmerkingen, klachten of suggesties ter verbetering van de dienstverlening, contacteer het laboratorium. Iedere melding wordt opgenomen voor een oorzakenanalyse en indien nodig worden corrigerende maatregelen genomen.

GDPR

De patiënt heeft recht op inzage en correctie van zijn/haar persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de patiënten worden niet overgedragen aan derden. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt om rapporten van de laboresultaten door te geven aan de artsen, om de rekening aan de mutualiteit te sturen, en om het eventuele remgeld aan de patiënt te sturen.

Alle medewerkers van het labo zijn verplicht om het beroepsgeheim te respecteren. De toegang tot de medische en persoonlijke gegevens in het labo is strikt beveiligd. Verwijdering en vernietiging van deze gegevens gebeurt met waarborg van confidentialiteit.