Diagnostiek

Diagnostiek

De meeste klinische beslissingen zijn gebaseerd of worden ondersteund door medische analyses. Laboratoriumtesten helpen de arts bij het stellen van zijn diagnose. Eurofins | Clinical Diagnostics voert analyses uit op bloed, urine, faeces en andere lichaamsvochten.

De huidige activiteit van het laboratorium omvat alle takken van de klinische biologie alsook drinkwater analyses.

Bloedonderzoek Schildklier

De schildklier, hoewel klein van formaat, heeft een immense invloed op verschillende vitale functies in uw lichaam.

Meer lezen

Klinische chemie

Onderzoek naar componenten (ionen en moleculen, zoals bepaalde enzymen) in het bloed en andere lichaamsvloeistoffen om ziekten aan te tonen of uit te sluiten en om het effect van behandeling te volgen

Meer lezen

Hematologie

Onderzoek naar de cellen aanwezig in het bloed: rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes.

Meer lezen

Stollingsonderzoek

Bij een vermoeden van bloedstollingsproblemen (bv. wonden die langdurig blijven bloeden of vorming van klonters) – kan dit in het labo verder onderzocht worden.

Meer lezen

Medische microbiologie

Onderzoek naar de aanwezigheid van micro-organismen zoals bacteriën, virussen, parasieten, gisten en schimmels in bv. bloed, urine, wonden, speeksel of stoelgang. Bijkomend kan bij pathogene bacteriën een antibiogram bepaald worden om de infectie met de meest doeltreffende therapie te kunnen behandelen.

Meer lezen

Moleculaire diagnostiek en vaderschapsonderzoek

Onderzoek naar de aanwezigheid van DNA/RNA, vaak d.m.v. PCR.

Meer lezen

Serologie

Onderzoek naar antilichamen in het bloed om na te gaan of iemand ooit of recent met bepaalde micro-organismen in contact is gekomen.

Meer lezen

Hormonologie

Meting van de concentratie van verschillende hormonen in het bloed: deze stoffen kunnen bepaalde fysiologische processen op gang brengen, versnellen of afremmen.

Meer lezen

Klinische toxicologie

Onderzoek naar de aanwezigheid van o.a. geneesmiddelen, verdovende en pyschotrope stoffen, plantentoxinen in biologische vloeistoffen en weefsels en in gebruiksvormen, zoals tabletten en poeders.

Meer lezen

Immunologie

Analyses in het bloed om na te gaan of het immuunsysteem naar verwachting functioneert.

Meer lezen

Therapeutische monitoring

Bepaling van de concentratie van geneesmiddelen in het bloed om na te gaan of de dosering correct is (bv. anti-epileptica).

Meer lezen

Immunohematologie

Bepaling van de bloedgroep – met levering van een bloedgroepkaartje – en onderzoek naar circulerende antilichamen

Meer lezen

Reproductieve geneeskunde

Onderzoek van sperma in het kader van vruchtbaarheidsonderzoek.

Meer lezen

Analyse van drinkwater

Water wordt zowel chemisch (aanwezigheid van bepaalde ionen en afbraakproducten van mest) als bacteriologisch (aanwezigheid van bepaalde bacteriën) onderzocht.

Meer lezen