< Terug naar Diagnostiek

Immunohematologie

Bepaling van de bloedgroep – met levering van een bloedgroepkaartje – en onderzoek naar circulerende antilichamen specifiek gericht tegen rode bloedcellen van een andere bloedgroep, wat van belang kan zijn in het kader van bv. bloedtransfusies en zwangerschap