Nieuws

09 maart 2023

Beperking terugbetaling ureum sinds 01/03/2023

Door een beslissing van het RIZIV wordt de terugbetaling van ureum sinds 1 maart 2023 beperkt tot patiënten met een geschatte renale klaring kleiner dan 30 ml/min (MDRD of CKD-EPI). Daarenboven is het strikt verboden de test aan te rekenen aan de patiënt indien niet aan deze voorwaarde voldaan wordt.

Meer lezen

07 februari 2023

Nieuwe versie van het e-form

Met genoegen presenteren wij u de nieuwe lay-out van ons elektronische aanvraagformulier.

Meer lezen