Beperking terugbetaling sedimentatiesnelheid

Bij verder grondig nazicht van de uitgebreide wijzigingen in de nomenclatuur in voege vanaf 1 maart 2023 is volgende cumulregel aan het licht gekomen: de analyses sedimentatiesnelheid en C-reactief proteïne (CRP) worden niet meer door het RIZIV terugbetaald wanneer ze beide op dezelfde dag werden aangevraagd. Met deze regel wil het RIZIV het voorschrijven van de analyse sedimentatiesnelheid sterk inperken.

Hierdoor zullen we genoodzaakt zijn om €1,00 aan de patiënt aan te rekenen wanneer de combinatie van deze twee analyses aangevraagd is, helaas reeds voor aanvragen vanaf 1 maart 2023.

Mogen wij u vragen om hier in de toekomst rekening mee te houden bij het aanvragen van laboanalyses om de kosten voor uw patiënt tot een minimum te kunnen beperken?

Met dank voor uw begrip.