Beperking terugbetaling ureum sinds 01/03/2023

Door een beslissing van het RIZIV wordt de terugbetaling van ureum sinds 1 maart 2023 beperkt tot patiënten met een geschatte renale klaring kleiner dan 30 ml/min (MDRD of CKD-EPI).  Daarenboven is het strikt verboden de test aan te rekenen aan de patiënt indien niet aan deze voorwaarde voldaan wordt.

Ons laboratorium zal dus voortaan de aanvraag voor ureum alleen kunnen uitvoeren na de dosering van creatinine en de berekening van de renale klaring.

Indien er buiten deze strikte voorwaarde een bepaling nodig is, gelieve dit expliciet te vermelden op het aanvraagformulier bij de klinische inlichtingen.

Indien er aanpassingen komen in deze voorwaarde zullen we zo U snel mogelijk hiervan informeren.