< Terug naar Diagnostiek

Hormonologie

Meting van de concentratie van verschillende hormonen in het bloed: deze stoffen kunnen bepaalde fysiologische processen op gang brengen, versnellen of afremmen.  Het doseren van hormonen is zinvol om aandoeningen van bijvoorbeeld de schildklier, de bijnier of de geslachtsklieren te kunnen diagnosticeren en opvolgen.

In de gezondheidszorg is het begrijpen van de complexe choreografie van hormonen in uw bloedbaan van essentieel belang voor het ontrafelen van de subtiliteiten van fysiologische processen. Hormonen dienen als krachtige bemiddelaars, die diverse lichaamsfuncties orchestreren en beïnvloeden. Onze Hormonologie-service richt zich op de nauwkeurige meting van hormoonconcentraties in uw bloed, waardoor het delicate evenwicht dat uw welzijn beheerst, wordt verlicht.

Waarom het testen van hormonen in het bloed belangrijk is

1. Onthulling van Schildklierfunctionaliteit:

Onder de essentiële domeinen waar onze Hormonologie-service zich in verdiept, valt schildklierfunctionaliteit. Door nauwgezet hormoonniveaus geassocieerd met de schildklier te beoordelen—zoals TSH, T4, en T3—verkrijgen we onschatbare inzichten in de schildklierprestaties. Dit helpt bij het diagnosticeren en monitoren van aandoeningen zoals hypothyreoïdie of hyperthyreoïdie, waarbij een allesomvattend begrip van uw schildkliergezondheid wordt gewaarborgd.

2. Inzicht in de Bijnieren:

Voorbij de schildklierschouw, stelt Hormonologie ons in staat om te peilen in de functionaliteit van de bijnieren. Hormonen zoals cortisol spelen een cruciale rol in de stressrespons en het metabolisme. Het monitoren van deze niveaus biedt inzicht in de bijniergezondheid, wat helpt bij het identificeren van aandoeningen zoals bijnierinsufficiëntie of het syndroom van Cushing.

3. Navigeren door Reproductieve Gezondheid:

Voor individuen die zich zorgen maken over reproductieve welzijn, biedt Hormonologie een kijkje in de werking van de geslachtsklieren. Door hormonen zoals oestrogeen en testosteron te meten, kunnen we de gezondheid van het voortplantingssysteem beoordelen. Dit is met name van onschatbare waarde bij het diagnosticeren en beheren van aandoeningen zoals het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) of vruchtbaarheidsgerelateerde zorgen.