< Terug naar Diagnostiek

Klinische chemie

Onderzoek naar componenten (ionen en moleculen, zoals bepaalde enzymen) in het bloed en andere lichaamsvloeistoffen om ziekten aan te tonen of uit te sluiten en om het effect van behandeling te volgen. De werking van verscheidene organen (bv. hart, nier, lever, …) kan op deze manier snel geëvalueerd worden. Tevens kunnen er analyses worden uitgevoerd met een preventief of prognostisch karakter.