Groep B streptococcen (Streptococcus agalactiae)

Kweek

Groep B streptokokken (GBS, Streptococcus agalactiae) is één van de veroorzakers van vroege neonatale sepsis, optredend in de eerste zeven dagen na de bevalling. De bacterie bevind zich in het maagdarmkanaal en kan zich hieruit verspreiden naar de blaas en geslachtsorganen. Via de baring kan de bacterie overgedragen worden aan de neonaat. Risicofactoren hiervoor zijn vroeggeboorte (< 37 weken), langdurig gebroken vliezen (> 18 uur), maternale koorts tijdens de baring (> 38ºC, rectaal), ernstige maternale GBS-kolonisatie in de huidige zwangerschap, zoals bacteriurie of urineweginfectie door GBS of een eerder kind met GBS-ziekte.

Screening op GBS dragerschap gebeurt met behulp van een introïtes- en rectumuitstrijk. Bij vroeggeboorte en langdurig gebroken vliezen is screening op GBS dragerschap geïndiceerd. Bij ernstige maternale GBS kolonisatie en een eerder kind met GBS ziekte is antibiotische profylaxe tijdens de baring geïndiceerd. Bij maternale koorts is tevens antibiotische behandeling geïndiceerd.

Indicatie
Aantonen van groep B streptokokken dragerschap bij zwangeren
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek (bij zwangeren)
Doorlooptijd
1-4 dagen
Materiaal
Vagina-rectum uitstrijk, urine
Afnamemateriaal
Bewaarcondities
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden
Geen heamolytische streptococcen groep B, Geïsoleerde stam
Opmerkingen
Vooral van belang voor neonaten en dus zwangeren aan het einde van de zwangerschap

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401