Gonorroe (Neisseria gonorrhoeae)

PCR

Diagnostiek naar Neisseria gonorrhoeae bestaat uit het verrichten van een PCR op klinische materiaal (NHG richtlijn SOA consult en  Samenvattingskaart SOA (multidisciplinaire richtlijn)

  • Voor mannen heeft het insturen van eerstestraalsurine de voorkeur. Als alternatief kan een urethra-uitstrijk ingestuurd worden. Bij het ontvangen van anale seks dient tevens een rectumuitstrijk ingestuurd te worden. Bij het verrichten van orale seks dient tevens een keeluitstrijk ingestuurd te worden.
  • Voor vrouwen heeft het insturen van een cervix plus urethra-uitstrijk (zorgverlener) danwel een diepvaginale uitstrijk (zelfswab) de voorkeur. Tweede keus is eerstestraalsurine.  Bij het verrichten van orale seks dient tevens een keeluitstrijk ingestuurd te worden. Bij het ontvangen van anale seks dient tevens een rectumuitstrijk ingestuurd te worden.

Bij klachten na een risicomoment dient er direct diagnostiek te worden ingezet.

Bij screening van een asymptomatische patiënt na een risicocontact is het NHG advies na tenminste drie weken te testen en bij een negatieve test uitslag de test te herhalen na drie weken.

''Test of cure'' middels PCR, 4-6 weken na beëindigen therapie, is alleen geïndiceerd in geval van:

  • Pharyngeale gonorroe
  • Indien niet met ceftriaxon behandeld (dan ook kweek afnemen).
  • Bij persisterende klachten (dan ook kweek afnemen)
  • Bij re-expositie aan onbehandelde partner (tevens opnieuw testen op andere SOA's).
Indicatie
Voor het aantonen van Neisseria gonorrhoeae DNA in diverse patiëntenmaterialen
Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
1-3 werkdagen
Materiaal
First catch urine, (genitaal) uitstrijken (speciale afname en transportset) vloeibare materialen in steriele container
Bewaarcondities
Koelkast, SOA set max. 90 dagen. Urine max. zeven dagen.
Referentiewaarden
Negatief, Positief
Opmerkingen

Wordt in combinatie met Chlamydia trachomatis PCR verricht.


Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401