Gonorroe (Neisseria gonorrhoeae)

Kweek

Primaire diagnostiek bestaat uit een PCR op N. gonorrhoeae, omdat de gevoeligheid van de PCR hoger is dan van de kweek. Een kweek met resistentiebepaling op N. gonorrhoeae dient te worden verricht bij aanhoudende klachten na behandeling of indien er wordt afgeweken van de eerste keus behandeling middels ceftriaxon.

  • De voorkeursplaats van kweek is de meatus urethra. Bij voorkeur heeft de patiënt twee uur voor afname niet geplast. Neem materiaal af door de E-swab door de afscheiding (ecoulement) te halen, eventueel na compressie van de urethra. Indien geen ecoulement zichtbaar is de urethra verticaal opendrukken en de E-.swab in de urethramond (3-4 cm diep bij mannen, 1-2 cm bij vrouwen) roteren en voorzichtig terugtrekken.
  • Naast de urethra bij (jong)volwassen vrouwen ook de endocervix kweken en bij prepuberteit vrouwen de introïtus.
  • Op indicatie tevens een orale en/of anale kweek afnemen. Bij afname van de keelkweek de swab over zowel de posterieure oropharynx als beide tonsillen strijken.
  • Voor de anus kweek, bij voorkeur via een rectoscoop, de E-swab 2-3 cm opschuiven in het anaal kanaal en gedurende tien seconden roteren tegen anuswand.
Indicatie
Voor het aantonen van Neisseria gonorrhoeae in diverse patiëntenmaterialen indien een resistentiebepaling nodig is (bij recidief)
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Doorlooptijd
2-5 werkdagen
Materiaal

Uitstrijk (E-swab) van urethra, endocervix, keel, anus, introïtus, gewrichtspunctaat (steriele container of afgedopte spuit), bloedkweek (bloedkweekflesjes)

 

Afnamemateriaal
Steriele container

ESwab

Bloedkweekset aeroob/anaeroob
Bloedkweek Peds Plus/F (pedibact)
Afgedopte spuit
Bewaarcondities
Urine: koelkast max. 24 uur
ESwab: koelkast max 24 uur
Referentiewaarden
Geen N. gonorrhoeae geïsoleerd
Opmerkingen

NB 1. Een kweek op Neisseria gonorrhoeae dient op de dag van afname ingeleverd te worden bij het afgiftepunt, niet versturen per post.

Afnameinstructies

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401