MRSA (Methicilline resistente Staphylococcus aureus)

Algemene informatie

MRSA (Methicilline resistente Staphylococcus aureus) is een Staphylococcus aureus welke resistent voor de groep methicilline antibiotica (o.a. flucloxacilline). MRSA komt vrijwel overal ter wereld endemisch voor in gezondheidszorginstellingen. Alleen Nederland en de Scandinavische landen hebben nog lage prevalentiecijfers voor MRSA. Ook is bekend dat MRSA geassocieerd wordt met contact met vleeskalveren, varkens en vleeskuikens.

Om de prevalentiecijfers voor MRSA laag te houden is in Nederland nog steeds een 'search & destroy' beleid. Dit houdt in dat actief naar MRSA gezocht wordt bij risicogroepen (o.a. mensen die de afgelopen twee maanden in een buitenlandse zorginstelling opgenomen zijn geweest, mensen die verblijven in een instelling waar een epidemie met MRSA gaande is en mensen die werken of wonen op een boerderij met vleeskalveren, varkens en vleeskuikens). Als MRSA  wordt  gevonden, wordt  middels  maatregelen bij de MRSA positieve mensen voorkomen dat MRSA zich verder verspreidt. Deze maatregelen houden onder andere eradicatiebehandeling en isolatiemaatregelen bij een opname in het ziekenhuis in.

NB. Nooit kweken op MRSA afnemen tijdens behandeling met antibiotica.

  • Bij gebruik van antibiotica 48 uur na het staken van antibiotica kweken afnemen.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401