MRSA (Methicilline resistente Staphylococcus aureus)

PCR

Diagnostiek naar MRSA bestaat uit een kweek van keel, neus en perineum.
  • Indien huidafwijkingen of wonden aanwezig zijn dient hier ook een kweek van afgenomen te worden.
  • Indien de patiënt een urinekatheter heeft dient tevens een urinekweek ingestuurd te worden.
NB. Nooit kweken afnemen tijdens behandeling met antibiotica.
  • Bij gebruik van antibiotica 48 uur na het staken van antibiotica kweken afnemen.
Omdat de PCR wordt ingezet vanuit een aankweekmedium wat overnacht opgekweekt is, kan een uitslag door een mengcultuur vals-positief worden. Om deze reden worden alle PCR positieve MRSA's altijd gekweekt en is de kweek hierbij doorslaggevend.
Indicatie
aantonen van Methicilline resistente Staphylococcus aureus DNA in verschillende patiënten materialen
Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
1-2 dagen
Materiaal
Uitstrijk neus, keel, perineum, wonden, sputum, urine
Afnamemateriaal
Steriele container

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Greinerbuis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief
Opmerkingen

  • Alleen geïndiceerd indien cito-indicatie (bijvoorbeeld opgenomen patiënt). Bij twijfel overleg met dienstdoende arts-microbioloog.

  • PCR wordt altijd ingezet in combinatie met kweek op MRSA.

  • Voor screening altijd uitstrijk van keel, neus, perineum, eventueel aanwezige wonden en indien katheter a demeur tevens urine inleveren.

  • Indien patiënt niet bekend is met een MRSA worden kweken van keel, neus en perineum in één bouillon ingezet in kader van kostenbesparing. Indien positief zal de kweek-set nogmaals moeten worden afgenomen met vraagstelling 'apart inzetten' om te kunnen differentiëren tussen gecompliceerd en ongecompliceerd dragerschap.  

  • Denk bij screening van een patiënt uit het buitenland tevens aan screening op BRMO.

Afnameinstructies

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401