MRSA (Methicilline resistente Staphylococcus aureus)

Kweek

Diagnostiek naar MRSA bestaat uit een kweek van keel, neus en perineum.
  • Indien huidafwijkingen of wonden aanwezig zijn dient hier ook een kweek van afgenomen te worden.
  • Indien de patiënt een urinekatheter heeft dient tevens een urinekweek ingestuurd te worden.
NB. Nooit kweken afnemen tijdens behandeling met antibiotica.
  • Bij gebruik van antibiotica 48 uur na het staken van antibiotica kweken afnemen.
Indicatie
Aantonen van Methicilline resistente Staphylococcus aureus DNA in verschillende patiënten materialen
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Doorlooptijd
3-5 werkdagen
Materiaal
Uitstrijk van neus, keel, perineum, wonden, sputum en urine.
Afnamemateriaal
Steriele container

ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Greinerbuis
Bewaarcondities
Bij voorkeur in de koelkast, eventueel bij kamertemperatuur max. één week
Referentiewaarden
Geen MRSA gekweekt
Opmerkingen

Voor screening altijd uitstrijk van keel, neus, perineum, eventueel aanwezige wonden en indien catheter a demeur tevens urine inleveren.


NB. Nooit kweken afnemen tijdens behandeling met antibiotica.  • Bij gebruik van antibiotica 48 uur na het staken van antibiotica kweken afnemen.


 Afnamemateriaal  • Voor uitstrijken in de eerstelijn wordt gebruikt gemaakt van de e-swab (afnamemateriaal D).


             Afnameinstructie MRSA eerstelijn  • Voor uitstrijken in de tweedelijn wordt gebruik gemaakt van een blauwe kweekstok (afnamemateriaal N)


            Afnameinstructie MRSA tweedelijn


Screening op MRSA  • Indien patient niet bekend is met een MRSA worden kweken van keel, neus en perineum in 1 bouillon ingezet in kader van kostenbesparing. Indien positief zal de kweek-set nogmaals moeten worden afgenomen met vraagstelling 'apart inzetten' om te kunnen differentiëren tussen gecompliceerd en ongecompliceerd dragerschap.

  • Denk bij screening van een patient uit het buitenland tevens aan screening op BRMO.


Melding aan GGD


Het vaststellen van een infectie met MRSA wordt, als er een cluster is van 2 of meer personen ontstaan buiten het ziekenhuis, door het laboratorium binnen 1 werkdag gemeld bij de GGD onder vermelding van de naam van de behandelend arts.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401