Beperking terugbetaling ureum sinds 01/03/2023

Door een beslissing van het RIZIV wordt de terugbetaling van ureum sinds 1 maart 2023 beperkt tot patiënten met een geschatte renale klaring kleiner dan 30 ml/min (MDRD of CKD-EPI). Daarenboven is het strikt verboden de test aan te rekenen aan de patiënt indien niet aan deze voorwaarde voldaan wordt.

Mycoplasma pneumoniae antistoffen

De productie van reagentia voor de bepaling van Mycoplasma pneumoniae totale antistoffen werd definitief stopgezet door de fabrikant. Als alternatief zullen we vanaf 1 februari 2023 de analyse van Mycoplasma pneumoniae IgG aanbieden.

Update wateronderzoek

Ons laboratorium hanteert steeds marktconforme prijzen voor analyses buiten de nomenclatuur.

Langs deze weg hadden we u graag meegedeeld dat er een prijswijziging voor bacteriologisch en chemisch wateronderzoek zal toegepast worden vanaf 01/10/2022. In de voorbije 10 jaren kende ons laboratorium echter geen enkele prijswijziging. We hopen dan ook op uw begrip hieromtrent.

Voor de prijzen kunt u steeds contact opnemen met de klantenservice van ons laboratorium.