Biomerker voor chronisch alcoholmisbruik

Om de uitwisselbaarheid van resultaten voor de bepaling van CDT tussen laboratoria te faciliteren heeft de IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) een standaardisatie voor CDT uitgewerkt.
Voortaan zullen we de resultaten voor CDT rapporteren volgens de IFCC-calibratie en de historische calibratie van de leverancier.  In het algemeen zijn de waarden volgende de IFCC-calibratie hoger dan berekend volgens historische calibratie.  Dit leidt tot aangepaste referentiewaarden.
Een eenvoudige omrekening is helaas niet mogelijk gezien het 0-sialotransferrine niet meer verrekend wordt in de IFCC-calibratie voor de bepaling van het CDT%.
Om de opvolging van uw patiënten te faciliteren wordt het resultaat voor een overgangsperiode in beide calibraties gerapporteerd.