Humaan immunodeficiëntie virus (HIV)

PCR

In geval van een vroege infectie kan de immunoblot negatief zijn en is een PCR geïndiceerd. HIV RNA is gemiddeld 9 tot 11 dagen na de infectie in het bloed aantoonbaar.
Indicatie
Voor het aantonen van HIV-1 RNA in bloed
Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
2-5 werkdagen
Materiaal
EDTA
Afnamemateriaal
EDTA buis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden
Virale load
Opmerkingen

Indien patiënt verdacht wordt van een infectie met HIV-2 dit graag specifiek vermelden.


Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401