Humaan immunodeficiëntie virus (HIV)

Antistoffen tegen HIV 1/2 en viraal antigeen p24

Diagnostiek naar HIV bestaat uit serologie. Antistoffen tegen HIV zijn gemiddeld 2-6 weken (in uitzonderlijke gevallen pas na zes maanden (bijvoorbeeld bij gebruik van PEP)) na besmetting aantoonbaar. Naast antistoffen wordt tevens het HIV antigeen p24 bepaald, welke zeven dagen eerder aantoonbaar is. Een positieve screeningstest dient altijd bevestigd te worden middels een immunoblot. In geval van een vroege infectie kan de immunoblot negatief zijn en is een PCR geïndiceerd. HIV RNA is gemiddeld 9 tot 11 dagen na de infectie in het bloed aantoonbaar.
Indicatie
Voor het aantonen van een infectie met HIV
Deelgebied
Serologie
Techniek
Serologie
Doorlooptijd
1-2 werkdagen, indien positief 1-2 weken
Materiaal
Serum
Afnamemateriaal
Stolbuis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief, Positief

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401