Hepatitis C virus (HCV)

Algemene informatie

Hepatitis C is een RNA virus, welke wordt overgebracht via bloed-bloed contact. In de acute fase van infectie hebben mensen vaak geen tot aspecifieke klachten zoals vermoeidheid, griepachtige symptomen, misselijkheid, overgeven, donkere urine, verkleurde ontlasting en pijn rechtsboven in de buik. Bij 15-40% van de mensen met een infectie met hepatitis C virus klaart de infectie zelf. De overige mensen worden chronische drager van hepatitis C virus. Een chronische infectie met hepatitis C virus is geassocieerd met het ontstaan van levercirrose, levercarcinoom en leverfalen.
Deelgebied
Informatie

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401