Hepatitis C virus (HCV)

PCR kwalitatief

Primaire screening naar hepatitis C virus bestaat uit serologie. Indien antistoffen tegen hepatitis C virus aanwezig zijn zal een PCR op hepatitis C verricht worden. Indien deze positief is, is er sprake van een actieve (acuut danwel chronische) infectie met hepatitis C virus. Indien deze negatief is zonder de aanwezigheid van hepatitis C RNA, dan is er sprake van een fout-positieve screeningstest. Indien er sprake is van recente expositie/een acute infectie met hepatitis C virus dient een PCR op plasma/serum verricht te worden. Hepatitis C RNA is gemiddeld na 7-10 dagen aantoonbaar. Antistoffen tegen hepatitis C ontwikkelen gemiddeld na 60 dagen.
Indicatie
Voor het aantonen van Hepatitis C virus RNA in bloed
Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
Één week
Materiaal
EDTA of serum
Afnamemateriaal
Stolbuis
EDTA buis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden
Negatief, Positief
Opmerkingen

Detectielimiet = 15 IU/ml


Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401