Varicellazostervirus (VZV)

Algemene informatie

Varicellazostervirus (VZV) is een DNA virus welke via druppelcontact of aerogeen wordt overgedragen. Het virus veroorzaakt o.a. waterpokken, gordelroos en encefalitis. Bij waterpokken ontstaan plotseling vlekjes op hoofd en romp. Deze vlekjes ontwikkelen zich later tot bultjes en daarna blaasjes. De blaasjes drogen na enkele dagen in. Ook de conjunctivae en slijmvliezen van mond en keelholte kunnen aangedaan zijn. Meestal zijn er 5-7 golven van nieuwe vlekjes. Waterpokken kan gecompliceerd worden door een bacteriële superinfectie. Daarnaast hebben volwassenen die een primaire VZV infectie doormaken meer kans op het ontwikkelen van een VZV pneumonie.

Zwangeren die een VZV infectie doormaken hebben kans op partys prematuris en de ontwikkeling van het congenitaal Varicella syndroom, welke bestaat uit huiddefecten, oogafwijkingen, hypoplastische ledematen, al of niet in combinatie met afwijkingen van het centraal zenuwstelsel.

VZV blijft na een infectie aanwezig in de sensibele ganglia. Bij een verminderde weerstand kan het virus reactiveren en kan gordelroos (herpes zoster), een ziektebeeld waarbij blaasjes in groepjes bij elkaar in het verzorgingsgebied van één of meer sensibele zenuwen (dermatoom) ontstaan.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401