Strongyloides spp.

Algemene informatie

Strongyloides stercoralis is een rondworm, welke via de intacte huid het lichaam kan binnendringen. Strongyloides stercoralis komt voor in de tropen en subtropen. Vanwege auto-infectie kunnen geïnfecteerde mensen de parasiet levenslang bij zich dragen. Meestal is een infectie asymptomatisch, maar gastro-intestinale klachten zoals buikpijn en diarree kunnen ook voorkomen. Indien patiënten immuungecomprimenteerd (bij o.a. chemotherapie en corticosteroiden) kan een gedissemineerde infectie met Strongyloides stercoralis ontstaan met buikpijn, pulmonale en neurologische complicaties, sepsis en shock tot gevolg.
Deelgebied
Informatie
Richtlijnen

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401