STEC (shiga toxine producerende E coli)

PCR

Diagnostiek naar STEC kan worden uitgevoerd middels een PCR gericht op de detectie van stx-1, stx-2 en EscV genen. Detectie van deze genen helpt onderscheid te maken tussen minder en meer pathogene varianten van STEC. Het detecteren van alleen de stx-1 is geassocieerd met een STEC variant welke in het algemeen geen ziekte of een mild ziektebeeld veroorzaakt. Het detecteren van stx-1 in combinatie met EscV en/of stx-2 is geassocieerd met een STEC variant welke een redelijk tot ernstig ziektebeeld kan veroorzaken (bijvoorbeeld HUS/HC). Voor deze laatste varianten geldt een meldingsplicht aan de GGD. Naast de PCR wordt het materiaal eveneens op kweek gezet zodat bij een positieve kweek een resistentiebepaling en eventueel sero- en/of genotypering kan plaatsvinden.
Indicatie
Aantonen van exotoxine stx1 of 2 in feces
Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
2-5 werkdagen
Materiaal
Feces in steriele container
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Geen E. coli O157
Opmerkingen
Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.
Afnameinstructies

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401