Schistosoma spp.

PCR

Omdat de eiproductie sterk fluctueert en lichte infecties gemakkelijk worden gemist bij éénmalig onderzoek kan er tevens een PCR worden verricht. Voor blaasschistosomiasis dient een sediment van urine, geproduceerd rond het midden van de dag na activiteit (bijvoorbeeld traplopen of fietsen) of een 24-uurs portie, waarbij de laatste druppels moeten worden uitgeperst ingestuurd te worden.
Indicatie
Aantonen van Schistosoma species in feces of urine
Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
7-10 dagen
Materiaal
Feces of in geval van Schistosoma heamatobium 24-uurs urine
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief
Opmerkingen

Tevens altijd serologie afnemen.


Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401