SARS coronavirus 2 (COVID-19)

IgG antistoffen

De diagnostische waarde van serologie is afhankelijk van de fase in het ziektebeloop. Het heeft de voorkeur de serologie vier tot vijf weken na de eerste ziektedag in te zetten omdat de meeste mensen pas na 14-28 dagen antistoffen ontwikkelen. Patiënten met milde klachten van COVID-19 ontwikkelen niet altijd detecteerbare antistoffen. Antistoffen kunnen langdurig (weken tot jaren) aantoonbaar blijven ook als er geen COVID-19 klachten meer aanwezig zijn. Het is nog onduidelijk of de aanwezigheid van COVID-19 antistoffen op immuniteit duidt, daarvoor is meer onderzoek nodig. Indicatie:
  • Uitsluiten/bevestigen van een (doorgemaakte) COVID-19 en een eerste ziektedag van minimaal 14 dagen geleden.
  • Een sterke klinische verdenking op COVID-19, waarbij de PCR op nasofarynx/keel en/of materiaal diep uit de luchtwegen (bv. sputum) bij herhaling negatief is en een eerste ziektedag van minimaal 14 dagen geleden.
  • In nauw contact (> 15 min. op minder dan 1.5 m) zijn geweest met een  bewezen COVID-19 patiënt minimaal 21 dagen geleden
Gezien de  lage seroprevalentie is het NIET  zinvol om serologie in te sturen van patiënten die geen klachten (gehad) hebben passend bij  COVID-19.
Indicatie

  • Uitsluiten/bevestigen van een (doorgemaakte) COVID-19 en een eerstee ziektedag van minimaal 14 dagen geleden.

  • Een sterke klinische verdenking op COVID-19, waarbij de PCR op nasofarynx/keel en/of materiaal diep uit de luchtwegen (bv. sputum) bij herhaling negatief is en een 1e ziektedag van minimaal 10 dagen geleden.

  • In nauw contact (> 15 min. op minder dan 1.5 m) zijn  geweest met een  bewezen COVID-19 patiënt minimaal 21 dagen geleden.

Deelgebied
Serologie
Techniek
ELISA
Doorlooptijd
1-2 werkdagen
Materiaal
Serum
Afnamemateriaal
Stolbuis
Bewaarcondities
Koelkast max 48 uur

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401