Mycobacterium tuberculosis

Kweek

Aan de hand van de onderstaande tabel graag materiaal insturen.
Biologisch materiaal Gewenste hoeveelheid1
Bloed/beenmerg/pericardvocht >5 ml, bij voldoende materiaal ook in myco-f-lytic fles 
Feces >1 gram
Liquor >5 ml
Maaginhoud 20 ml
Sputum Minimaal 3 ml, bij voorkeur 5 ml 2
Overig materiaal uit luchtwegen 5-10 ml
Peritoneumbiopt Gericht biopt 5-10 mm3
Pleuravocht/peritoneaalvocht/gewrichtsvocht >5 ml, bij voldoende materiaal ook in myco-f-lytic fles
Pus/materiaal uit wonden/drainvocht/ lymfklier >1 ml
Urine >25 ml 3
Uitstrijken of e-swabs zijn niet geschikt voor diagnostiek naar Mycobacteriën  
  1. Hoeveelheid materiaal benodigd voor een betrouwbare kweek. Dit is geen afkeurcriterium
  2. Ochtendsputum: drie monsters op drie opeenvolgende dagen
  3. Twee maal herhalen
Indicatie
Aantonen van M. tuberculosis /em> in verschillende patiëntenmaterialen
Deelgebied
Mycobacteriologie
Techniek
Kweek
Doorlooptijd
2-8 weken
Materiaal
Zie bovenstaande tabel
Afnamemateriaal
Steriele container

Liquorbuis
Bloedkweek Myco/F lytic
Greinerbuis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 7 dagen
Referentiewaarden
Geen Mycobacteriën
Opmerkingen

  • Neem voor de diagnostiek naar longtuberculose drie monsters, waarvan minimaal één ochtendsputum, af van luchtwegmateriaal (sputum) voor microscopie, kweek en eventueel PCR.

  • Neem het eerste monster af direct bij verdenking op besmettelijke tuberculose en herhaal dit voor twee monsters op twee opeenvolgende dagen.


   • Uitstrijken of eswabs zijn niet geschikt voor diagnostiek naar Mycobacterien.

  • Peritoneumbiopt  is de eerste keus bij verdenking abdominale tuberculose


Een positieve uitslag wordt doorgebeld door de arts-microbioloog

Afnameinstructies

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401