Mazelenvirus

Algemene informatie

Mazelenvirus is een RNA virus, welke aerogeen of via indirect contact wordt overgedragen. Het is een zeer besmettelijk virus. Het ziektebeeld bestaat uit koorts en een grof vlekkig exantheem, waarbij pneumonie en encefalitis als complicaties kunnen ontstaan. Sinds 1976 is mazelenvaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.
Deelgebied
Informatie

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401