Mannelijke genitaliën

Kweek

Materiaal bij voorkeur zo snel mogelijk naar het laboratorium/ziekenhuis brengen.  
Deelgebied
Bacteriologie/mycologie
Techniek
Kweek
Doorlooptijd
Kweek: 2-5 dagen
Materiaal

Uitstrijken aangeleverd in transport medium van afscheiding uit de penis of uretra

Semen en pus in steriele container.

Afnamemateriaal
E-swab

Steriele container

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Greinerbuis
Bewaarcondities
Kamertemperatuur, max. 24 uur
Referentiewaarden
Geen pathogene micro-organismen
Opmerkingen

Het kweken van uitstrijken van een genitaal ulcus, aangeleverd in transportmedium, is niet zinvol omdat genitale ulcera veroorzaakt worden door Treponema pallidum of Haemphilus ducrei.

Voor diagnostiek naar Treponema pallidum wordt meestal serologie gebruikt. Bij een primaire ulcer kan tevens een PCR verricht worden.


Voor diagnostiek naar Haemophilus ducreyi kan een PCR op een biopt of uitstrijk verricht worden. 


Bij verdenking op Neisseria gonorroe en/ of Chlamydia trachomatis ook materiaal voor SOA-PCR afnemen (SOA set).

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401