Lues (Treponema pallidum, Syfilis)

PCR

Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
2-3 werkdagen
Materiaal
Weefsel of uitstrijk van ulcus
Afnamemateriaal
Bewaarcondities
Koelkast

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401