Liquor

Banaal

Indicatie
Aantonen van pathogene bacteriën in liquor
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Doorlooptijd
2-5 dagen
Materiaal
Liquor
Afnamemateriaal
Liquorbuis
Bewaarcondities
Kamertemperatuur, max. 24 uur
Referentiewaarden
Geen bacteriën gekweekt
Opmerkingen
Een positieve uitslag wordt doorgebeld door de arts-microbioloog.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401