Leishmania spp.

Antistoffen

De diagnostiek voor leishmania bestaat uit microscopie, kweek, PCR of serologie. Kweek is erg moeilijk en wordt daarom alleen in specifieke parasitologische laboratoria verricht. Bij cutane leishmania ontbreekt vaak de immuunrespons, waardoor serologie geen aanvullende waarde heeft. Voor viscerale leishmania kan serologie verricht worden in combinatie met PCR en microscopie van aspiraten van beenmerg, lymfeklieren en perifeer bloed. Serologie kan langdurig positief blijven na succesvolle behandeling en kan daarom geen onderscheid maken tussen een actieve en doorgemaakte infectie.
Indicatie
Voor het aantonen van antistoffen tegen Leishmania spp. in bloed
Deelgebied
Serologie
Techniek
Serologie
Doorlooptijd
Twee weken
Materiaal
Serum
Afnamemateriaal
Stolbuis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief
Opmerkingen
Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401