Keel

Banale kweek

Voor een PCR dient u een E-swab in te leveren. 
Indicatie
Voor het aantonen van bacteriële verwekkers
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Materiaal
Keeluitstrijk
Afnamemateriaal
ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Afnameinstructies

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401