Resultatenconsultatie

Onze resultatenserver van Labonline is hier bereikbaar.

Resultatenserver LabOnline of Cyberlab

Resultatenserver labonline 24 u op 24 u geïntegreerd in uw medisch software pakket met uitgebreide analysegids en mogelijkheid tot bestelling van afname materiaal.

  • Op PC, Mac
  • Op smartphone, tablet

Rapportering van labo-onderzoeken: consulteren van patiëntenresultaten

Het merendeel van de analysen gebeuren in ons eigen lab. Daardoor zijn de meeste resultaten gekend binnen 2 uur na ontvangst in het labo. Bij sterk afwijkende resultaten nemen wij zo snel mogelijk contact met u op ongeacht of ze al dan niet dringend werden aangevraagd. Indien gewenst kunnen kopieën van resultaten naar een collega / specialist / andere arts, gestuurd worden

Versie op papier

Natuurlijk geven we voornamelijk voorkeur aan digitale rapportering. De rapporten worden door onze toerbodes zo snel mogelijk bezorgd. Dankzij de hubs en de metahub heb je in realtime en op veilige wijze toegang tot medische documenten van je patiënt, waardoor je een algemeen beeld hebt van zijn gezondheid. De beschikbare gegevens zijn afkomstig van zorginstellingen verspreid over heel België.

Hubs

Een hub is een regionaal uitwisselingsnetwerk. Momenteel zijn er in België vier hubs, waar huisartsen en specialisten onderling en op een beveiligde wijze gezondheidsgegevens elektronisch kunnen delen. Dit zowel in een ziekenhuis als in een privé-praktijk.

Metahub

Het federale platform eHealth wordt gebruikt als Metahub.

  • Het verbindt alle netwerken zodat zorgverleners de beschikbare documenten over een patiënt kunnen raadplegen, ongeacht waar ze opgeslagen zijn. Hierdoor hoef je als arts slechts één hub te raadplegen om de informatie uit alle hubs te ontvangen.
  • Het beheert de beveiliging via een login met je eID-kaart.

Resultaten doorsturen via Hector

Doorsturen van resultaten via Hector, het beveiligde e-Healthplatform. Het laboratorium kan de resultaten ook doorzenden naar de medische software van de zorgverlener (EMD) via het beveiligde e-Healthplatform zoals Hector. Het e-Healthplatform is een externe dienste die buiten de verantwoordelijkheid van het laboratorium valt. De verantwoordelijkheid van het laboratorium beperkt zich tot het verzenden onder geëncrypteerde vorm van de laboratoriumresultaten naar de medische software van de zorgverlener (EMD). Het incorporeren van de resultaten in de database van de zorgverlener valt onder verantwoordelijkheid van de arts.

Beschikbaar op aanvraag:

  • Het toepassingsgebied (de scoop) met alle testen onder accreditatie.
  • De gebruikte analysemethode en bijhorende meetonzekerheid.