Nieuwe analyse PTH-rp

De PTH-rp is een zeer onstabiel peptide en moet obligaat afgenomen worden op een specifieke tube (EDTA + aprotinine). Er werd aangetoond dat deze peptide met 33% daalt na 24 u en met 61% na 72 uur!

Deze specifieke tubes kunnen in ons laboratorium besteld worden.

Een onderschatting van PTH-rp concentratie kan resulteren in het ten onrechte missen van de diagnose van paraneoplastische hypercalciëmie. De stalen moeten zo snel mogelijk gekoeld gecentrifugeerd (binnen de 4 u) en daarna ingevroren worden (-20°C). Hemolytische stalen kunnen niet geanalyseerd worden.

We kunnen van deze eis niet afwijken, gezien de transporttijden en de frequentie van het uitvoeren van deze analyse (eenmaal per week). De ontvangen stalen zullen door ons naar een zusterlabo in het buitenland doorgestuurd worden.

De prijs per test is 45 €. Er bestaat helaas geen RIZIV-nomenclatuur voor deze test.