Facturatie

Eurofins Clinical Diagnostics Belgium past het conventietarief toe en rekent geen supplementaire kosten aan. Naast het remgeld worden enkel analyses die niet worden terugbetaald door de overheidsdienst RIZIV aangerekend aan de patiënt.

U ontvangt uw facturen zowel per post als per mail.

De betalingen gebeuren via overschrijving of via de rechtstreekse link vermeld in de mail. Gelieve steeds de gestructureerde mededeling te vermelden, zodat we uw betaling gemakkelijk kunnen terugvinden.

Heeft u vragen in verband met uw factuur, gelieve dan contact te nemen met het laboratorium op het nummer  +32 (0) 56 25 84 01.