Isotopentesten

Update isotopentesten:
Als milieubewust labo wensen we onze ecologische voetafdruk te beperken.  Om deze reden stoppen we de analyses met gebruik van radio-isotopen op 1 mei 2022 en vervangen deze door geautomatiseerde immunofluorescentietesten.

Nieuwe analyse PTH-rp

Een onderschatting van PTH-rp concentratie kan resulteren in het ten onrechte missen van de diagnose van paraneoplastische hypercalciëmie. De stalen moeten zo snel mogelijk gekoeld gecentrifugeerd (binnen de 4 u) en daarna ingevroren worden (-20°C). Hemolytische stalen kunnen niet geanalyseerd worden.