Wonduitstrijk

Kweek

Voor een PCR dient u een E-swab in te leveren. 
Indicatie
Voor het aantonen van pathogene micro-organismen in de uitstrijk van wonden.
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Afnamemateriaal
ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Bewaarcondities
Koelkast max. 96 uur.
Afnameinstructies

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401