Urinescreening: indien strip positief is voor eiwit, ery’s en/of leuco’s wordt vervolgdiagnostiek ingezet

Doorlooptijd
2 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
neg
Materiaal
Urinepuntbuis met geel/rode dop Urinepuntbuis met geel/gele dop
Lab/sticker
UVOL 1:
geel/gele
dop buis
UVOL 2:
geel/rode
dop buis
Invoercode
UVOL
Minimale hoeveelheid
150 ul
Bewaarcondities
3d 15-25°C
Bron
NHG M109
The urinary
sediment
(3rd ed,
Fogazzi)
Scope
M315
CH.KCA.01