Transferrine + Saturatie

Doorlooptijd
1 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
Transferrine: 2,0-3,6 g/l
Transferrineverzadiging: 20-45%
Materiaal
Heparinebuis met gel
Lab/sticker
Li-Hep C6
Invoercode
TRAN
Minimale hoeveelheid
150 ul
Bewaarcondities
8d 15-25°C
8d 2-8°C
6m -20°C
Bron
Bijsluiter
(DxC700AU)
Scope
M315
CH.KCA.01