Totaal Proteine S antigeen (H930)*

Doorlooptijd
15 werkdagen
Materiaal
Citraatbuis
Lab/sticker
Sanquin
Invoercode
CLB
Verzendcondities
direct afdraaien, plasma afpipetteren, in
plastic buis invriezen. Op verzendbuis
materiaalsoort vermelden: citraatplasma
Bewaarcondities
1j -20°C
Bron
Sanquin,
diagn. testen