TORCHES

Antistoffen tegen Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus en Treponema pallidum (Lues)

Indicatie
Aantonen van antistoffen tegen Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus en Treponema pallidum (Lues) bij IUVD, groeiretardatie of congenitale afwijkingen.
Deelgebied
Serologie
Techniek
Serologie
Doorlooptijd
5-7 dagen (Toxoplasma, CMV, Rubella, Lues), tot 1-2 weken (HSV)
Materiaal
Serum
Afnamemateriaal
Stolbuis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief
Opmerkingen

Deels in overleg met arts-microbioloog: niet elk beschreven onderzoek is altijd geïndiceerd. Onderzoek naar Lues, Rubella en HIV wordt bij 12deweeks screening bepaald. Kijkt u eerst of de resultaten bekend zijn voordat het onderzoek opnieuw wordt aangevraagd. Bij congenitale afwijkingen heeft kweek op HSV van de keel en evt. blaasjes de voorkeur. De CMV PCR op urine heeft de voorkeur boven serologisch onderzoek. Soms is ook onderzoek op parvovirus B19 geïndiceerd.


Deze bepalingen worden deels extern uitgevoerd.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401