Salmonella spp.

PCR/kweek

Salmonella wordt veelal overgebracht via besmet voedsel. Salmonella wordt verdeeld in de soorten die buiktyfus veroorzaken (S. Typhi en S. Paratyphi) en de non-typhoidale Salmonellae.

Buiktyfus begint met koorts, verminderde eetlust, hoofdpijn, malaise en vage buikpijn. In het begin kan er sprake zijn van diarree, welke later overgaat in obstipatie. Buiktyfus kan gecompliceerd belopen met het ontstaan van darmulceratie(s) met bloedingen of perforatie.

De non-typhoidale Salmonellae veroorzaken meestal alleen een gastro-enteritis, die bijna altijd vanzelf weer overgaat na 3-7 dagen.

Diagnostiek naar Salmonella bestaat uit een PCR op feces. Indien deze positief is zal het materiaal op kweek worden gezet om tevens een resistentie te kunnen bepalen. Bij verdenking op buiktyfus dienen tevens bloedkweken te worden afgenomen.

Een infectie met non-typhoidale Salmonellae behoeft in principe geen behandeling. Alleen bij ernstige infecties, endovasculair kunstmateriaal in situ of immuungecompromitteerd is behandeling geïndiceerd. Bij buiktyfus is behandeling wel altijd geïndiceerd.

Indicatie
Aantonen van Salmonella spp. in feces
Deelgebied
Moleculair/bacteriologie
Techniek
PCR, indien positief volgt kweek
Doorlooptijd
2-3 werkdagen
Materiaal
Feces
Bewaarcondities
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden
Negatief
Opmerkingen

  • Bij positieve PCR volgt kweek.

  • De PCR wordt ingezet in combinatie met PCR naar Aeromonas spp.,  Campylobacter spp., Plesiomonas spp., Shigella spp. en Yersinia spp.

  • Bij verdenking op Salmonella tyfus, S. paratyfus of een bacteriëmie met Salmonella enteritidis dienen tevens bloedkweken te worden ingezet.

  • Indien een feacal swab wordt ingestuurd zal alleen een kweek verricht worden.


Afnameinstructies

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401