Coxiella burnetti (Q-koorts)

Algemene informatie

Coxiella burnetii is de verwekker van Q-koorts. Q-koorts wordt aerogeen dan wel via (in)direct contact met uitscheidingsproducten van besmette dieren overgedragen.

Een infectie met Q-koorts verloopt vaak asymptomatisch. Daarnaast kan een infectie met Coxiella burnetii een griepachtig beeld, pneumonie, hepatitis en in zeldzame gevallen ernstige infecties veroorzaken. Complicaties bestaan uit het ontwikkelen van chronische Q-koorts (o.a. endocarditis en vasculaire infecties).

Een solitaire positieve Coxiella burnetii  PCR op respiratoire materiaal is van lage diagnostische waarde voor het aantonen van acute Q-koorts. Een positieve uitslag van Coxiella burnetii op respiratoir materiaal kan wel dienen als aanleiding om aanvullend onderzoek naar Q-koorts te doen middels een PCR en antistoffen in serum. Bij een acute Q-koorts verwacht je dat de uitslag voor één van beide positief is. Als die voor beide negatief is, dan is het advies om na vier weken opnieuw serologisch te testen (1).

Deelgebied
Informatie

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401