Punctaat/pus

Indicatie
Bacteriële kweek voor het aantonen van pathogene bacteriën in verschillende patiëntenmaterialen
Deelgebied
Kweek
Techniek
Uitstrijk in transportmedium, vloeibaar materiaal, pus, punctaten in steriele container of afgedopte spuit
Doorlooptijd
5-7 dagen
Afnamemateriaal
Steriele container

ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Greinerbuis
Bewaarcondities
Koelkast, vloeibaar materiaal in steriele container max. 24 uur. Uitstrijk op E-swab max 96 uur. Kniepunctaten en kweken op N. gonorrhoeae op kamertemperatuur, max 24 uur.
Referentiewaarden
Geen pathogene micro-organismen
Opmerkingen
Altijd de locatie aangeven waar het materiaal is afgenomen

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401