PSIE screening 12 weken (zie zwangerschapspakket)

Materiaal
Serumbuis met gel EDTA-buis
Lab/sticker
BLRG met
vermelding van
naam, geb.
datum en BSN
op EDTA buis;
op serumbuis:
Labnr
Invoercode
ZWAN
Verzendcondities
Al het materiaal in het rekje plaatsen,
duidelijk 'PSIE' vermelden met sticker.
Formulier in de blauwe map.
Bewaarcondities
zie individuele
bepalingen