Prenatale screening (HBV, Lues, HIV)

Antistoffen tegen HIV, HBV (HbsAg) en Lues

Indicatie
Aantonen van antistoffen tegen HIV (HIV1/2 en p24 antigeen), HBV (HbsAg) en Lues
Deelgebied
Serologie
Techniek
Serologie
Doorlooptijd
1-2 werkdagen, indien positieve uitslagen
Materiaal
Serum
Afnamemateriaal
Stolbuis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief
Opmerkingen
Indien de test voor Lues of HIV positief is wordt voor confirmatie een FTa-abs en VDRL of blot verricht.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401