Parvovirus B19 (vijfde ziekte, Erythema infectiosum)*

Doorlooptijd
5 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
negatief
Materiaal
8 ml serumbuis met gel
Lab/sticker
MMB
Minimale hoeveelheid
1 ml
Bewaarcondities
2d 2-8°C
Scope
M251