Neonaat, inventarisatiekweek

                  
Indicatie
Aantonen van Groep B Streptococcen kolonisatie bij de neonaat
Deelgebied
Kweek
Techniek
Oppervlakkige uitstrijk van huid, oog en oor in transportmedium
Doorlooptijd
2-5 dagen
Afnamemateriaal
ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Bewaarcondities
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden
Geen pathogene micro-organismen / geen heamolytsche Streptococcen groep B
Afnameinstructies

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401