Microsporidium species

Microsporidia zijn obligaat intracellulaire, sporenvormende eencellige parasieten (Protozoa) die gezamenlijk het subfylum van de Microspora vormen. Er zijn tientallen genera en honderden soorten beschreven, waarvan ten minste veertien pathogeen zijn bij de mens. De meest frequent bij de mens beschreven Microsporidium-infectie is die met Enterocytozoon bieneusi. Daarnaast wordt Encephalitozoon intestinalis als diarreeverwekker gezien. Deze laatste kan zich, net als enkele andere Microspora-soorten, ook naar andere organen verspreiden, zoals naar de hersenen, longen en nieren. Microsporidia werden vooral veel gezien in het tijdperk vóórr de anti-hiv-therapie (cART). Zij veroorzaakten ernstige, slecht behandelbare diarree. Sinds de introductie van combinatie van antiretrovirale middelen (cART) worden opportunistische infecties met microsporidia in deze patiëntengroep nog maar weinig gezien. Infecties met microsporidia worden met regelmaat gezien bij transplantatie patiënten en anderszins immuungecompromitteerde patiënten. Om de diagnose voor analyse te verifiëren, wordt een feces ingestuurd. Als er reden is om gedissemineerde microsporidiose te vermoeden kunnen biopsieën van de dunne darm worden afgenomen.
Deelgebied
Parasitologie
Techniek
PCR
Doorlooptijd
3-6 dagen
Materiaal
Feces of dunne darm biopt
Bewaarcondities
Koelkast
Referentiewaarden
Negatief
Opmerkingen
Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401